NAZIV PROJEKTA: Vzpostavitev Eko-kneipp programa in doživljajskega gibalnega poligona za spodbujanje zdravega življenjskega sloga

Akronim: Zdrava narava, zdrav človek!


Partnerji projekta: Verus d.o.o. (vodilni partner), Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, podružnica Staneta Lenardona Razvanje,  Športno društvo Razvanje, Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije

Namen projekta je dvigniti kakovost življenja na celotnem območju LASa s spodbujanjem zdravega in aktivnega življenjskega sloga za vsa starostna obdobja, še posebej za mlade in starejše nad 65 let preko programa in aktivnosti, ki bodo vključevale 5 stebrov zdravega naravnega življenja po Sebastijanu Kneippu: voda, zdrava prehrana, gibanje, zelišča, življenjski slog. Hkrati je poslanstvo projekta tudi vzpostaviti doživljajski kneippov poligon, eko sadovnjak ter motiviranje in aktiviranje vseh prebivalcev za zdrav in aktiven življenjski slog.

Cilji operacije
• Vzpostaviti 1 doživljajski gibalni poligon
• Motivirati in vključiti v program za aktiven zdrav življenjski slog 620 oseb iz ranljivih skupin (otroci in starejši nad 65 let)
• Ponuditi ciljnim skupinam vsebine in orodja, ki bodo spodbujala k aktivnemu zdravemu življenjskemu slogu, preko 1 spletne strani in vodnika za otroke, starejše in družine

Pričakovani rezultati operacije
• Vzpostavljen 1 Doživljajski gibalni poligon.
• Vzpostavljena 1 spletna stran za ekološko prehrano in predstavitev njenih prednosti.
• Izdan EKO Kneipp vodnik za zdrav aktiven življenjski slog za otroke, starejše in odrasle.
• 6 EKO Kneipp delavnic (3 za otroke in 3 za starostnike),
• 1000 udeležencev na dogodku Športna jesen

Projekt bo vključeval sledeče aktivnosti: Razvoj programa aktivnega življenjskega sloga po Sebastijanu Kneippu, Postavitev doživljajskega poligona, Vodeni obiski doživljajskega poligona, Postavitev eko sadovnjaka pri OŠ Franceta Prešerna, podružnica OŠ Staneta Lenardona Razvanje, delavnice sajenja drevja, pobiranja sadja, kuhanje marmelade, peke gibanice in medenjakov, spletno stran za ekološko hrano, Interaktivne delavnice za otroke in odrasle, promocijski dogodek Športna jesen in otvoritev doživljajskega gibalnega poligona.

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija - kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja