EVROPSKI PROJEKTI

Gradimo razvoj!

Del naše ekipe so tudi strokovnjaki na področju pridobivanja evropskih sredstev in izvedbe evropskih projektov, še posebej na področju projektov promocije, nacionalnih razpisov, pa tudi čezmejnih in transnacionalnih projektov. V dobrih 15ih letih smo pridobili in izvedli več EU projektov v skupni vrednosti čez 6 mio EUR in vodili projekte v skupni vrednost okrog 30 mio EUR. 

V okviru projektov promocije shem višje kakovosti hrane smo v celoti vodili in izvedli 14 projektov iz ukrepov 133 in pomagali pri dveh. Pridobili in izvajali smo tudi projekte iz področja tretjih trgov, programa razvoja podeželja, in centraliziranih evropskih skladov.

Poleg kmetijstva smo uspešno pridobivali sredstva tudi na področju podjetništva za tuje investicije in razpise Slovenskega podjetniškega sklada.


NEKATERI USPEŠNO IZVEDENI PROJEKTI:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – PRP 133 (2010-2015)

  • Kmetijska zadruga Agraria Koper (3 projekti)
  • KZ Krka (2 projekta)
  • Skupina Vrtovi panonski (2 projekta)
  • Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo (3 projekti)
  • Ptujski lük
  • Eko podeželje (2 projekta)

Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave: 3 projekti iz ukrepa 133, več razpisov MOM, AKTRPS

Zeleno podeželje, Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 

KZ Krško: Slovenija – Hrvaška (3 projekti), PRP 133

»P.O.T.«  Projekt v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA, Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006, nosilec KGZS Zavod Maribor,

Zveza zadrug z.o.o.: marketinška strategija, enoletni program prodaje in promocije in raziskava trga za blagovni znamki Pohorje Beef in vino Galantes, investicijski načrt za vinsko klet (PRP 133) 

Podravske vrtnine, z.o.o.: marketinška strategija, elaborat zaščite Geografske označbe Ptujski lük (EPD)

Vinarska zadruga z.o.o. marketinška strategija in raziskava trga za vino Mariborčan (PRP) 

Preis Sevnica  - P4 Slovenski podjetniški sklad, JAPTI – tuje neposredne investicije

Palfinger – JAPTI – tuje neposredne investicije