Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Operacija Agrover

Operacija Agrover

Konzorcijski partnerji Augmentech, d.o.o., KZ Agraria Koper, z.o.o. ter podjetje Verus, d.o.o., so v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« prejeli subvencijo v višini največ do 299.846,3 EUR za namen izpeljave projekta Agrover – vpeljave napredne senzorike v proces agroživilske verige. Cilj projekta je vpeljati napredno senzoriko v procese agroživilske verige in izvesti celovito optimizacijo procesov znotraj členov verige.


V sklopu projekta smo razvili delujoči sistem za precizno kmetijstvo Agrover ter integrirali pametno senzoriko v agroživilsko verigo. Digitalizirali smo skladiščne procese v Kmetijski zadrugi Agraria Koper ter s samo aplikacijo omogočili kmetu, da v vsakem trenutku opravi analizo zemlje.


https:///www.eu-skladi.si


Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.