NAZIV PROJEKTA: Program ohranjanja biodiverzitete in pristne kulturne krajine Pohorja

Akronim: Barve in vonji Pohorja


Partnerji projekta: Verus d.o.o. (vodilni partner), Hiška Zelišč – ekološka kmetija PATRICIJA ŠENEKAR S.P.,  Čebelarstvo Cesar – MARKO CESAR s.p.,  Vrtec Jožice Flander – enota RazvanjeNamen operacije

- Valorizacija avtohtonega rastlinstva Pohorja in Kozjaka, naravne in kulturne dediščine zelišč in čebelarstva,  tradicionalnih in tipičnih pohorskih rastlin, njihove rabe in učinkov,
- Oblikovati in izvesti program za osveščanje prebivalstva o pomenu biotske raznovrstnosti ter tako dvigniti družbeno odgovorno zavest do narave in okolja,
- Spodbuditi spremembe v kmetijstvu s spodbujanjem ekološke pridelave in čebelarstva, preprečitev opuščanja in zaraščanja površin z uvajanjem trajnostnega kmetijstva na območjih ohranjene narave
- Poskrbeti za pašo čebel s spodbujanjem zasaditve medovitih rastlinah na vrtovih, v okolici hiš
- Opremiti eko zeliščarsko kmetijo in čebelarstva za razvoj kombiniranih inovativnih izdelkov med – zelišča pod oznako Pohorje
- Izobraževati deležnike za trajnosten odnos do okolja, ohranjanje in pravo rabo zelišč in medu.

Cilji operacije
1. Primarni cilj je valorizacija in ohranjanje tipičnega pohorskega rastlinstva skozi 3 muzeje na prostem: pohorski medoviti vrt pri čebelarstvu Cesar, gredo s pohorskimi zelišči na ekološki kmetiji Hiška zelišč in čutno pohorsko pot v vrtcu Razvanje.
2. Skozi program osveščanja prebivalstva nagovoriti in usposobiti prebivalstvo in pridelovalce za ohranjanje biotske raznovrstnosti kot osnove za razvoj trajnostne rabe prostora (ekološka pridelava hrane, čebelarstvo, kvalitetno preživljanje prostega časa, zeleni turizem).
3. Vzpostaviti partnerstvo za povezovanje različnih deležnikov na področjih razvoja zelenega turizma, trženju in promociji lokalno pridelane hrane in spodbujanju nastajanja novih inovativnih kratkih oskrbovalnih verig.


Pričakovani rezultati operacije
Pričakovan rezultat operacije je dvig ozaveščenosti o avtohtonih in medovitih rastlinah območja, pomenu ohranjanja biodiverzitete in vzpostavljanju paše za čebele. Rezultat operacije je 1000 informiranih in izobraženih oseb o tej edinstveni naravni in kulturni dediščini območja, oblikovana gradiva, ki bodo zagotovila nadaljnje osveščanje, odgovoren odnos in rabo. Vzpostavljeno partnerstvo za doseganje skupnega javnega interesa in družbene odgovornosti, med eko zeliščno kmetijo, čebelarstvom, vrtcem in agencijo za promocijo lokalnih izdelkov predstavlja potencial za nadaljnji razvoj inovativnih lokalnih izdelkov, turističnih storitev in doživetij v odgovornem odnosu do narave.

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija - kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja